Estateguru ajalooline statistika

Uuendatud: 30.09.2023

Alates ettevõtte asutamisest aastal 2014. on Estateguru aidanud kinnisvaraarendajatel mitmel pool Euroopas laenata raha kiiresti ja vähese vaevaga, pakkudes neile ligipääsu usaldusväärsele kapitalile just siis, kui nad seda kõige enam vajavad. Samal ajal on meie investorid teeninud kinnisvaraga tagatud lühiajalistelt laenudelt suurepärast tootlust.

€749,146,123

Rahastatud laenud kokku
61.54%

Keskmine LTV

5,905

Rahastatud laenude arv

€126,866

Keskmine laenusumma

10.53%

Ajalooline tootlus

13.0 kuud

Väljastatud laenude keskmine laenuperiood

11.9 kuud

Tagastatud laenude keskmine laenuperiood

Laenuportfell

Meie laenuportfell on olnud aegade vältel väga stabiilne ja kasvanud kindlalt. Tagastamise osakaalud ja võlgade tagasisaamise näitajad püsivad turu parimate seas.

Tagastatud
€411,035,430 56.89 %
Maksevõimetu
€132,860,853 18.39 %
Rahastatud
€128,453,235 17.78 %
Täielikult tagastatud
€32,952,711 4.56 %
Hilinenud
€11,871,699 1.64 %
Osaliselt tagastatud maksmata summa
€4,358,691 0.60 %
Osaliselt tagastatud tagasi makstud summa
€980,272 0.14 %
Maha kantud
€40,121 0.01 %
€33,932,983

Tagastatud maksevõimetute laenude kogumaht

8.67%

Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude keskmine tootlus

11.8 kuud

Maksevõimetute laenude täieliku tagastamise keskmine kestus

19.87%

Täielikult tagastatud laenude määr (portfellis)

0.01%

Kaotatud kapital kokku

N/A

Maksevõimetuid ajalooliselt

Igakuised laenude tagasimaksed

Laenud kokku riikide kaupa

Eesti
€317,912,508 42.44%
Leedu
€136,977,704 18.28%
Saksamaa
€103,807,532 13.86%
Läti
€97,218,327 12.98%
Soome
€83,266,704 11.11%
Hispaania
€4,164,200 0.56%
Portugal
€4,049,148 0.54%
Rootsi
€1,750,000 0.23%

Ajaloolised tulemused

Rahastatud laenusumma kuvatakse kumulatiivselt vastava aasta 31. detsembri seisuga. Kõigi ülejäänud arvnäitajate puhul kuvatakse jooksev väärtus, mis võib vastavalt tagasimakstud ja sissenõutud summadele muutuda.

Rahastatud laenud Hetkeportfelli laenud Hilinenud Maksevõimetud Osaliselt tagastatud Maha kantud Täielikult tagastatud Osaliselt tagasi makstud Tagastatud Tegelik tootlus*
2023
€70,315,745
1,055 Laenu
€57,115,253
920 Laenu
€2,168,966
31 Laenu
€1,364,226
23 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€3,696,697
203 Laenu
€5,970,603
81 Laenu
10.07%
2022
€183,004,568
1,769 Laenu
€56,806,077
756 Laenu
€4,823,780
39 Laenu
€46,546,153
295 Laenu
€302,303
1 Laen
€0
0 Laen
€3,266,713
22 Laenu
€16,516,871
299 Laenu
€54,742,671
656 Laenu
9.02%
2021
€202,797,652
1,072 Laenu
€14,531,905
95 Laenu
€4,878,953
13 Laenu
€75,547,449
202 Laenu
€2,989,990
4 Laenu
€0
0 Laen
€2,414,885
12 Laenu
€6,503,558
75 Laenu
€95,832,111
748 Laenu
9.94%
2020
€120,305,673
824 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€8,537,538
24 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€10,861,483
45 Laenu
€334,934
5 Laenu
€100,571,718
754 Laenu
10.86%
2019
€80,370,394
583 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€735,986
7 Laenu
€874,368
8 Laenu
€0
0 Laen
€6,689,616
45 Laenu
€478,852
8 Laenu
€71,591,573
525 Laenu
10.96%
2018
€53,004,608
354 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€129,500
3 Laenu
€192,030
5 Laenu
€28,280
1 Laen
€5,857,419
36 Laenu
€364,970
5 Laenu
€46,432,438
311 Laenu
11.27%
2017
€22,992,923
147 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€11,840
1 Laen
€3,428,164
21 Laenu
€0
0 Laen
€19,552,927
126 Laenu
11.08%
2016
€11,932,010
77 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€210,431
2 Laenu
€0
0 Laen
€11,721,581
76 Laenu
11.55%
2015
€4,403,450
23 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€224,000
1 Laen
€0
0 Laen
€4,179,450
22 Laenu
13.91%
2014
€19,100
1 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€19,100
1 Laen
11.79%

*Tegelikku tootlust arvutatakse tagasi makstud laenude tootluste kaalutud keskmisena nende väljastamise aastal (aastakäigus). Tootlus arvutatakse järgmise valemi põhjal. Laenu tegelik tootlus: TegelikTootlus = ( (KuuTuludeSumma – MahaKantudSumma) / LaenuPäeviTegelikult) * 365) /(AlgnePõhisumma + MahaKantudSumma) *100 KuuTuludeSumma – Kõigi BOONUS+HÜVITIS+VIIVIS+INTRESSImaksete kogusumma. MahaKantudSumma – Kõigi maha kantud PÕHIOSADE kogusumma. LaenuPäeviTegelikult – Laenu alguskuupäeva ja laenu lõppkuupäeva (laenu tagasimaksmise kuupäeva) vaheliste päevade arv. AlgnePõhisumma – Investeeringu käigus laenu investeeritud PÕHIOSADE summa.

Milleks meie laene kasutatakse?

Me pakume kolme tüüpi lühiajalisi laene, mis kõik on mõeldud meie laenuvõtjate spetsiifiliste vajaduste täitmiseks. Investorid saavad valida, millist tüüpi laenudesse nad soovivad raha paigutada.

Arenduslaen
€314,713,644 42.01%
Sildlaen
€294,054,591 39.25%
Ärilaen
€140,377,888 18.74%

Tagatise liigid

Kõik Estateguru investeerimisvõimalused on tagatud kinnisvaraga. Praegu on meil 556,797,908 euro eest tagatisi ja sellest 97.88% on tagatud esimese järgu hüpoteegiga. See graafik näitab eri liiki tagatiste osakaalu.

Elukondlik kinnisvara
€413,073,187 55.14%
Maa ja ehitatavad hooned
€184,707,692 24.66%
Ärikinnisvara
€151,365,244 20.21%