Estateguru ajalooline statistika

Uuendatud: 28.05.2024

Alates ettevõtte asutamisest aastal 2014. on Estateguru aidanud kinnisvaraarendajatel mitmel pool Euroopas laenata raha kiiresti ja vähese vaevaga, pakkudes neile ligipääsu usaldusväärsele kapitalile just siis, kui nad seda kõige enam vajavad. Samal ajal on meie investorid teeninud kinnisvaraga tagatud lühiajalistelt laenudelt suurepärast tootlust.

€809,988,143

Rahastatud laenud kokku
62.01%

Keskmine LTV

6,555

Rahastatud laenude arv

€123,568

Keskmine laenusumma

10.34%

Ajalooline tootlus

13.0 kuud

Väljastatud laenude keskmine laenuperiood

12.4 kuud

Tagastatud laenude keskmine laenuperiood

Laenuportfell

Meie laenuportfell on olnud aegade vältel väga stabiilne ja kasvanud kindlalt. Tagastamise osakaalud ja võlgade tagasisaamise näitajad püsivad turu parimate seas.

Tagastatud
€483,794,615 61.69 %
Maksevõimetu
€132,679,070 16.92 %
Rahastatud
€106,938,813 13.64 %
Täielikult tagastatud
€41,510,233 5.29 %
Osaliselt tagastatud maksmata summa
€10,615,006 1.35 %
Hilinenud
€6,912,922 0.88 %
Osaliselt tagastatud tagasi makstud summa
€1,754,879 0.22 %
Maha kantud
€40,121 0.01 %
€43,265,112

Tagastatud maksevõimetute laenude kogumaht

8.49%

Täielikult tagastatud maksevõimetute laenude keskmine tootlus

10.2 kuud

Maksevõimetute laenude täieliku tagastamise keskmine kestus

23.83%

Täielikult tagastatud laenude määr (portfellis)

0.01%

Kaotatud kapital kokku

N/A

Maksevõimetuid ajalooliselt

Igakuised laenude tagasimaksed

Laenud kokku riikide kaupa

Eesti
€344,031,964 42.47%
Leedu
€150,456,663 18.58%
Läti
€108,712,215 13.42%
Saksamaa
€103,807,532 12.82%
Soome
€91,615,569 11.31%
Portugal
€5,450,000 0.67%
Hispaania
€4,164,200 0.51%
Rootsi
€1,750,000 0.22%

Ajaloolised tulemused

Rahastatud laenusumma kuvatakse kumulatiivselt vastava aasta 31. detsembri seisuga. Kõigi ülejäänud arvnäitajate puhul kuvatakse jooksev väärtus, mis võib vastavalt tagasimakstud ja sissenõutud summadele muutuda.

Rahastatud laenud Hetkeportfelli laenud Hilinenud Maksevõimetud Osaliselt tagastatud Maha kantud Täielikult tagastatud Osaliselt tagasi makstud Tagastatud Tegelik tootlus*
2024
€31,543,095
388 Laenu
€29,375,530
371 Laenu
€564,551
7 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€933,514
29 Laenu
€669,500
10 Laenu
10.07%
2023
€99,357,269
1,313 Laenu
€53,669,135
763 Laenu
€3,706,960
36 Laenu
€2,663,481
49 Laenu
€987,424
25 Laenu
€0
0 Laen
€1,115,030
14 Laenu
€10,888,020
319 Laenu
€26,327,219
426 Laenu
9.22%
2022
€183,004,568
1,769 Laenu
€18,892,455
278 Laenu
€2,275,616
29 Laenu
€48,393,765
309 Laenu
€2,631,334
46 Laenu
€0
0 Laen
€7,158,595
76 Laenu
€11,548,884
171 Laenu
€92,103,919
1,033 Laenu
9.03%
2021
€202,797,652
1,072 Laenu
€5,026,693
35 Laenu
€365,796
3 Laenu
€72,907,852
173 Laenu
€5,739,005
33 Laenu
€0
0 Laen
€5,479,509
26 Laenu
€6,353,329
51 Laenu
€106,826,668
807 Laenu
9.96%
2020
€120,305,673
824 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€8,334,472
21 Laenu
€190,845
3 Laenu
€0
0 Laen
€10,861,483
45 Laenu
€347,155
5 Laenu
€100,571,718
754 Laenu
10.86%
2019
€80,370,394
583 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€250,000
4 Laenu
€874,368
8 Laenu
€0
0 Laen
€7,175,602
48 Laenu
€478,852
8 Laenu
€71,591,573
525 Laenu
11.00%
2018
€53,004,608
354 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€129,500
3 Laenu
€192,030
5 Laenu
€28,280
1 Laen
€5,857,419
36 Laenu
€364,970
5 Laenu
€46,432,438
311 Laenu
11.27%
2017
€22,992,923
147 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€11,840
1 Laen
€3,428,164
21 Laenu
€0
0 Laen
€19,552,927
126 Laenu
11.08%
2016
€11,932,010
77 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€210,431
2 Laenu
€0
0 Laen
€11,721,581
76 Laenu
11.55%
2015
€4,403,450
23 Laenu
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€224,000
1 Laen
€0
0 Laen
€4,179,450
22 Laenu
13.91%
2014
€19,100
1 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€0
0 Laen
€19,100
1 Laen
11.79%

*Tegelikku tootlust arvutatakse tagasi makstud laenude tootluste kaalutud keskmisena nende väljastamise aastal (aastakäigus). Tootlus arvutatakse järgmise valemi põhjal. Laenu tegelik tootlus: TegelikTootlus = ( (KuuTuludeSumma – MahaKantudSumma) / LaenuPäeviTegelikult) * 365) /(AlgnePõhisumma + MahaKantudSumma) *100 KuuTuludeSumma – Kõigi BOONUS+HÜVITIS+VIIVIS+INTRESSImaksete kogusumma. MahaKantudSumma – Kõigi maha kantud PÕHIOSADE kogusumma. LaenuPäeviTegelikult – Laenu alguskuupäeva ja laenu lõppkuupäeva (laenu tagasimaksmise kuupäeva) vaheliste päevade arv. AlgnePõhisumma – Investeeringu käigus laenu investeeritud PÕHIOSADE summa.

Milleks meie laene kasutatakse?

Me pakume kolme tüüpi lühiajalisi laene, mis kõik on mõeldud meie laenuvõtjate spetsiifiliste vajaduste täitmiseks. Investorid saavad valida, millist tüüpi laenudesse nad soovivad raha paigutada.

Arenduslaen
€335,536,256 41.42%
Sildlaen
€326,484,747 40.31%
Ärilaen
€147,967,140 18.27%

Tagatise liigid

Kõik Estateguru investeerimisvõimalused on tagatud kinnisvaraga. Praegu on meil 515,858,360 euro eest tagatisi ja sellest 97.92% on tagatud esimese järgu hüpoteegiga. See graafik näitab eri liiki tagatiste osakaalu.

Elukondlik kinnisvara
€454,121,889 56.07%
Maa ja ehitatavad hooned
€198,071,865 24.45%
Ärikinnisvara
€157,794,389 19.48%