Estateguru vēsturiskā statistika

Atjauninājumi: 01.04.2023

Kopš Estateguru dibināšanas 2014. gadā, esam palīdzējuši nekustamā īpašuma attīstītājiem visā Eiropā saņemt aizdevumu viegli un ātri, sniedzot piekļuvi kapitālam, kad tas visvairāk nepieciešams. Kā arī, mūsu investori ir guvuši ievērojamu atdevi no ieguldījumiem īstermiņa aizdevumos, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu.

€701 419 073

Finansētie aizdevumi kopā
60,08%

Vidējā LTV attiecība

5 270

Finansēto aizdevumu skaits

€133 097

Vidējais aizdevuma apmērs

10,72%

Vēsturiskā peļņa

14,0 mēneši

Vidējais izsniegto aizdevumu termiņš

11,7 mēneši

Vidējais atmaksāto aizdevumu termiņš

Aizdevumu portfelis

Mūsu kredītportfelī vērojama vēsturiska staibiltāte un izaugsme, tajā pašā laikā neatmaksāto aizdevumu īpatsvars joprojām ir zemāks kā vidēji nozarē.

Atmaksāts
€366 700 900 53,29 %
Finansēts
€155 040 177 22,53 %
Neatmaksāts
€107 856 062 15,67 %
Pilnībā atgūts
€26 403 330 3,84 %
Kavēts
€24 693 086 3,59 %
Daļēji atgūtā nesamaksātā summa
€6 013 057 0,87 %
Daļēji atgūtā atmaksātā summa
€1 395 906 0,20 %
Norakstīts
€40 121 0,01 %
€27 799 235

Kopējā atmaksātā summa

8,75%

Vidējā atdeve no pilnībā atgūtajiem aizdevumiem

12,3 mēneši

Vidējais neatmaksāto aizdevumu atgūšanas termiņš

19,67%

Pilnībā atgūto aizdevumu īpatsvars portfelī

0,01%

Kopējais pamatkapitāla zaudējums

N/A

Vēsturiskie neatmaksātie aizdevumi

Ikmēneša aizdevuma atmaksas apjoms

Vēsturiskie aizdevumi pēc valsts

Igaunija
€292 250 785 41,67%
Lietuva
€128 478 425 18,32%
Vācija
€103 807 532 14,80%
Latvija
€89 810 497 12,80%
Somija
€77 639 174 11,07%
Spānija
€4 164 200 0,59%
Portugāle
€3 518 460 0,50%
Zviedrija
€1 750 000 0,25%

Vēsturiskā darbība

Aizdevumu finansētā summa tiek rādīta kā kopējā summa līdz 31. decembrim attiecīgajā gadā. Visi pārējie skaitļi ir balstīti uz pašreizējo situāciju un var mainīties atmaksas un atgūšanas procesu dēļ.

Finansēti aizdevumi Neatmaksātie aizdevumi Kavēts Neatmaksāts Daļēji atgūts Norakstīts Pilnībā atgūts Daļēji atmaksāts Atmaksāts Faktiskā peļņa*
2023
€22 588 695
420 Aizdevumi
€22 014 424
410 Aizdevumi
€109 452
2 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€225 880
19 Aizdevumi
€244 570
7 Aizdevumi
9,45%
2022
€183 004 568
1 769 Aizdevumi
€103 450 716
1 175 Aizdevumi
€12 909 058
100 Aizdevumi
€33 191 935
177 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€398 800
2 Aizdevumi
€7 212 789
193 Aizdevumi
€25 841 270
314 Aizdevumi
8,59%
2021
€202 797 652
1 072 Aizdevumi
€29 144 332
218 Aizdevumi
€11 619 593
45 Aizdevumi
€64 997 669
133 Aizdevumi
€3 036 990
5 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€1 874 900
5 Aizdevumi
€5 588 335
69 Aizdevumi
€86 437 032
665 Aizdevumi
10,06%
2020
€120 305 673
824 Aizdevumi
€430 705
6 Aizdevumi
€54 983
1 Aizdevums
€8 734 472
22 Aizdevumi
€1 695 005
2 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€8 656 500
41 Aizdevumi
€474 307
7 Aizdevumi
€100 259 701
750 Aizdevumi
10,97%
2019
€80 370 394
583 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€735 986
7 Aizdevumi
€1 070 698
10 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€6 039 616
43 Aizdevumi
€932 522
10 Aizdevumi
€71 591 573
525 Aizdevumi
11,03%
2018
€53 004 608
354 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€196 000
4 Aizdevumi
€192 030
5 Aizdevumi
€28 280
1 Aizdevums
€5 790 919
35 Aizdevumi
€364 970
5 Aizdevumi
€46 432 438
311 Aizdevumi
11,28%
2017
€22 992 923
147 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€18 333
1 Aizdevums
€11 840
1 Aizdevums
€3 208 164
20 Aizdevumi
€201 667
1 Aizdevums
€19 552 927
126 Aizdevumi
11,16%
2016
€11 932 010
77 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€210 431
2 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€11 721 581
76 Aizdevumi
11,55%
2015
€4 403 450
23 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€224 000
1 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€4 179 450
22 Aizdevumi
13,91%
2014
€19 100
1 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€19 100
1 Aizdevums
11,79%

*Faktisko peļņu aprēķina kā vidējo svērto peļņu no atmaksātajiem aizdevumiem attiecīgajā izsniegšanas gadā (Vintage). Ienesīgumu aprēķina pēc dotās formulas. Aizdevuma faktiskā peļņa: FaktiskāPeļņa = ( (MēnešaIenākumuApmērs - NorakstītāSumma) / AizdevumaFaktiskāsDienas) * 365) /(SākotnējāPamatsumma + NorakstītāSumma) *10S MēnešaIenākumuApmērs - Visu BONUSU + KAVĒJUMU + SODA NAUDAS + PROCENTU maksājumu kopsumma. NorakstītāSumma - Visu aizdevuma pamatsummas atmaksas veikto maksājumu summa AizdevumaFaktiskāsDienas - Dienu skaits no aizdevuma sākuma datuma līdz aizdevuma beigu datumam (datums, kad aizdevums tika atmaksāts). SākotnējāPamatsumma - Aizdevuma pamatsumma, kas investēta finansēšanas brīdī.

Kam tiek izmantoti aizdevumi?

Mēs piedāvājam trīs veidu aizdevumus, no kuriem katrs piemērots konkrētai aizņēmēja nepieciešamībai. Investori var izvēlēties, kura veida aizdevumos ieguldīt savu naudu.

Attīstīšanas aizdevums
€293 964 322 41,91%
Īstermiņa aizdevums
€274 077 029 39,07%
Uzņēmējdarbības aizdevums
€133 377 722 19,02%

Nodrošinājuma veidi

Katru Estateguru ieguldījumu iespēju nodrošina nekustamais īpašums. Šobrīd par labu mūsu investoriem ir nostiprinātas hipotēkas 535 051 910 eiro apmērā, no kuriem 97,85 % ir pirmās kārtas hipotēka. Šajā diagrammā parādīti nodrošinājumu veidi proporcionāli to kopējam skaitam.

Dzīvojamā
€386 094 408 55,04%
Zeme un ēkas būvniecības stadijā
€168 918 389 24,08%
Komerciālā
€146 406 276 20,87%