Estateguru vēsturiskā statistika

Atjauninājumi: 30.09.2023

Kopš Estateguru dibināšanas 2014. gadā, esam palīdzējuši nekustamā īpašuma attīstītājiem visā Eiropā saņemt aizdevumu viegli un ātri, sniedzot piekļuvi kapitālam, kad tas visvairāk nepieciešams. Kā arī, mūsu investori ir guvuši ievērojamu atdevi no ieguldījumiem īstermiņa aizdevumos, kas nodrošināti ar nekustamo īpašumu.

€749 146 123

Finansētie aizdevumi kopā
61,54%

Vidējā LTV attiecība

5 905

Finansēto aizdevumu skaits

€126 866

Vidējais aizdevuma apmērs

10,53%

Vēsturiskā peļņa

13,0 mēneši

Vidējais izsniegto aizdevumu termiņš

11,9 mēneši

Vidējais atmaksāto aizdevumu termiņš

Aizdevumu portfelis

Mūsu kredītportfelī vērojama vēsturiska staibiltāte un izaugsme, tajā pašā laikā neatmaksāto aizdevumu īpatsvars joprojām ir zemāks kā vidēji nozarē.

Atmaksāts
€411 035 430 56,89 %
Neatmaksāts
€132 860 853 18,39 %
Finansēts
€128 453 235 17,78 %
Pilnībā atgūts
€32 952 711 4,56 %
Kavēts
€11 871 699 1,64 %
Daļēji atgūtā nesamaksātā summa
€4 358 691 0,60 %
Daļēji atgūtā atmaksātā summa
€980 272 0,14 %
Norakstīts
€40 121 0,01 %
€33 932 983

Kopējā atmaksātā summa

8,67%

Vidējā atdeve no pilnībā atgūtajiem aizdevumiem

11,8 mēneši

Vidējais neatmaksāto aizdevumu atgūšanas termiņš

19,87%

Pilnībā atgūto aizdevumu īpatsvars portfelī

0,01%

Kopējais pamatkapitāla zaudējums

N/A

Vēsturiskie neatmaksātie aizdevumi

Ikmēneša aizdevuma atmaksas apjoms

Vēsturiskie aizdevumi pēc valsts

Igaunija
€317 912 508 42,44%
Lietuva
€136 977 704 18,28%
Vācija
€103 807 532 13,86%
Latvija
€97 218 327 12,98%
Somija
€83 266 704 11,11%
Spānija
€4 164 200 0,56%
Portugāle
€4 049 148 0,54%
Zviedrija
€1 750 000 0,23%

Vēsturiskā darbība

Aizdevumu finansētā summa tiek rādīta kā kopējā summa līdz 31. decembrim attiecīgajā gadā. Visi pārējie skaitļi ir balstīti uz pašreizējo situāciju un var mainīties atmaksas un atgūšanas procesu dēļ.

Finansēti aizdevumi Neatmaksātie aizdevumi Kavēts Neatmaksāts Daļēji atgūts Norakstīts Pilnībā atgūts Daļēji atmaksāts Atmaksāts Faktiskā peļņa*
2023
€70 315 745
1 055 Aizdevumi
€57 115 253
920 Aizdevumi
€2 168 966
31 Aizdevumi
€1 364 226
23 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€3 696 697
203 Aizdevumi
€5 970 603
81 Aizdevumi
10,07%
2022
€183 004 568
1 769 Aizdevumi
€56 806 077
756 Aizdevumi
€4 823 780
39 Aizdevumi
€46 546 153
295 Aizdevumi
€302 303
1 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€3 266 713
22 Aizdevumi
€16 516 871
299 Aizdevumi
€54 742 671
656 Aizdevumi
9,02%
2021
€202 797 652
1 072 Aizdevumi
€14 531 905
95 Aizdevumi
€4 878 953
13 Aizdevumi
€75 547 449
202 Aizdevumi
€2 989 990
4 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€2 414 885
12 Aizdevumi
€6 503 558
75 Aizdevumi
€95 832 111
748 Aizdevumi
9,94%
2020
€120 305 673
824 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€8 537 538
24 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€10 861 483
45 Aizdevumi
€334 934
5 Aizdevumi
€100 571 718
754 Aizdevumi
10,86%
2019
€80 370 394
583 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€735 986
7 Aizdevumi
€874 368
8 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€6 689 616
45 Aizdevumi
€478 852
8 Aizdevumi
€71 591 573
525 Aizdevumi
10,96%
2018
€53 004 608
354 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€129 500
3 Aizdevumi
€192 030
5 Aizdevumi
€28 280
1 Aizdevums
€5 857 419
36 Aizdevumi
€364 970
5 Aizdevumi
€46 432 438
311 Aizdevumi
11,27%
2017
€22 992 923
147 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€11 840
1 Aizdevums
€3 428 164
21 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€19 552 927
126 Aizdevumi
11,08%
2016
€11 932 010
77 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€210 431
2 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€11 721 581
76 Aizdevumi
11,55%
2015
€4 403 450
23 Aizdevumi
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€224 000
1 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€4 179 450
22 Aizdevumi
13,91%
2014
€19 100
1 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€0
0 Aizdevums
€19 100
1 Aizdevums
11,79%

*Faktisko peļņu aprēķina kā vidējo svērto peļņu no atmaksātajiem aizdevumiem attiecīgajā izsniegšanas gadā (Vintage). Ienesīgumu aprēķina pēc dotās formulas. Aizdevuma faktiskā peļņa: FaktiskāPeļņa = ( (MēnešaIenākumuApmērs - NorakstītāSumma) / AizdevumaFaktiskāsDienas) * 365) /(SākotnējāPamatsumma + NorakstītāSumma) *10S MēnešaIenākumuApmērs - Visu BONUSU + KAVĒJUMU + SODA NAUDAS + PROCENTU maksājumu kopsumma. NorakstītāSumma - Visu aizdevuma pamatsummas atmaksas veikto maksājumu summa AizdevumaFaktiskāsDienas - Dienu skaits no aizdevuma sākuma datuma līdz aizdevuma beigu datumam (datums, kad aizdevums tika atmaksāts). SākotnējāPamatsumma - Aizdevuma pamatsumma, kas investēta finansēšanas brīdī.

Kam tiek izmantoti aizdevumi?

Mēs piedāvājam trīs veidu aizdevumus, no kuriem katrs piemērots konkrētai aizņēmēja nepieciešamībai. Investori var izvēlēties, kura veida aizdevumos ieguldīt savu naudu.

Attīstīšanas aizdevums
€314 713 644 42,01%
Īstermiņa aizdevums
€294 054 591 39,25%
Uzņēmējdarbības aizdevums
€140 377 888 18,74%

Nodrošinājuma veidi

Katru Estateguru ieguldījumu iespēju nodrošina nekustamais īpašums. Šobrīd par labu mūsu investoriem ir nostiprinātas hipotēkas 556 797 908 eiro apmērā, no kuriem 97,88 % ir pirmās kārtas hipotēka. Šajā diagrammā parādīti nodrošinājumu veidi proporcionāli to kopējam skaitam.

Dzīvojamā
€413 073 187 55,14%
Zeme un ēkas būvniecības stadijā
€184 707 692 24,66%
Komerciālā
€151 365 244 20,21%